Invasiva växter Invasiva arter som kan hota livsbetingelser och miljö runtom i världenIdentifiera

Fråga

Identifiera / Medverka till Pl@antNet

Mellan 1 och 4 bilder krävs för en iakttagelse av viss växt
Åtminstone ett foto på blad, blomma, frukt eller bark krävs för att identifiering skall vara möjlig
It is recommended to use images with these dimensions x: 1280px

It is recommended to use images with these dimensionsIt is recommended to use images with these dimensions
eller