Invasiva växter Invasiva arter som kan hota livsbetingelser och miljö runtom i världen Identifiera

Fråga

Identifiera / Medverka till Pl@antNet

Mellan 1 och 4 bilder krävs för en iakttagelse av viss växt
Åtminstone ett foto på blad, blomma, frukt eller bark krävs för att identifiering skall vara möjlig
Max 1280*1280 pixlar rekommenderas.