Invasiva växter Invasiva arter som kan hota livsbetingelser och miljö runtom i världen Utforska

Albizia julibrissin Durazz.

Silkesträd
Fabaceae 7 212 5 888 Iakttagelser
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

Kokko
Fabaceae 517 300 Iakttagelser
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck