Träd i Södra Afrika Inhemska träd i Södra Afrika Utforska

Pappea capensis
Pappea capensis
Pappea capensis
Pappea capensis