Träd i Södra Afrika Inhemska träd i Södra Afrika Utforska

Combretum imberbe
Combretum imberbe
Combretum imberbe
Combretum imberbe