Träd i Södra Afrika Inhemska träd i Södra Afrika Utforska

Kirkia acuminata Oliv. LC

 
Kirkiaceae 91 12 Iakttagelser
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata

Kirkia wilmsii Engl. LC

 
Kirkiaceae 7 2 Iakttagelser
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii