Träd i Södra Afrika Inhemska träd i Södra Afrika Utforska

Rauvolfia caffra Sond. LC

 
Apocynaceae 76 14 Iakttagelser
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra