Träd i Södra Afrika Inhemska träd i Södra Afrika Utforska

Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides