GeoPl@ntNet betaversion Förutsägelse om arter som kan iakttas på viss plats

Markera ett fyrkantigt område på kartan (så litet som du önskar) så kommer tjänsten lista de växtarter som finns där.

För varje art så listar tjänsten också antalet kända förekomster av arten i området (om sådana finns) genom att söka i API:t för GBIF-portalen.

Programmet använder AI-GeoSpecies-tjänsten som utvecklats av Pl@ntNet-teamet som del i ramverket European Open Science Cloud [https://eosc-portal.eu/, https://cos4cloud-eosc.eu/] och som baseras på algoritmer inom artificiell intelligens.