Pelargonium citronellum J.J.A. Van der Walt Världens flora Iakttagelse

William Coville
William Coville 25 aug 2021

Troligt namn
Inskickat namn

Pelargonium citronellum J.J.A. Van der Walt

Föreslagna namn Rösta för artnamn

Dåligt bestämd iakttagelse? Rösta för

Pelargonium citronellum Bark
bark

Rösta för organ

Pelargonium citronellum Habitat
habit

Rösta för organ

Pelargonium citronellum Blad
leaf

Rösta för organ

Innehåller iakttagelsen bilder på flera växter?: Ogiltig iakttagelse 0

Ytterligare information

Senast uppdaterad: 14 maj 2022

Bilder

cc-by-sa

Iakttagelse

cc-by