Världens flora Arter i världens flora Utforska

Asplenium adiantum-nigrum L.

Glansbräken
Aspleniaceae 927 630 Iakttagelser
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum

Asplenium adulterinum Milde

Brunbräken
Aspleniaceae 17 12 Iakttagelser
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum

Asplenium antiquum Makino

Blankbräken
Aspleniaceae 12 10 Iakttagelser
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum

Asplenium bulbiferum G. Forst.

Groddbräken
Aspleniaceae 18 13 Iakttagelser
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum

Asplenium nidus L.

Fågelbobräken
Aspleniaceae 1 269 1 083 Iakttagelser
Asplenium nidus
Asplenium nidus
Asplenium nidus
Asplenium nidus

Asplenium ruta-muraria L.

Murruta
Aspleniaceae 1 106 820 Iakttagelser
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria

Asplenium scolopendrium L.

Hjorttunga
Aspleniaceae 3 357 2 836 Iakttagelser
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Gaffelbräken
Aspleniaceae 279 162 Iakttagelser
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale

Asplenium trichomanes L.

Svartbräken
Aspleniaceae 3 159 2 680 Iakttagelser
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Loading...