Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxterUtforska

Abrus precatorius L.

Paternosterböna
414 315 Iakttagelser
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius