Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Abrus precatorius L.

Paternosterböna
Fabaceae 212 168 Iakttagelser
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius