Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Abrus precatorius L.

Paternosterböna
Fabaceae 329 244 Iakttagelser
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius