Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Cedrela odorata L. VU

Cigarrlådeträd
Meliaceae 239 158 Iakttagelser
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata