Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Cedrela odorata L. VU

Cigarrlådeträd
Meliaceae 166 97 Iakttagelser
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata