Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Dendromecon rigida Benth. LC

 
Papaveraceae 164 163 Iakttagelser
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida