Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Melia azedarach L. LC

Zedrak
Meliaceae 6 389 4 698 Iakttagelser
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach