Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Melia azedarach L. LC

Zedrak
Meliaceae 4 788 3 497 Iakttagelser
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach