Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Melia azedarach L. LC

Zedrak
Meliaceae 9 489 7 018 Iakttagelser
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach