Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxter Utforska

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don LC

Japansk buskrosling
Ericaceae 776 639 Iakttagelser
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica