Nyttoväxter Odlade växter och dekorationsväxterUtforska

Platanus orientalis L.DD
Kunskapsbrist

Orientalisk platan
3 329 2 466 Iakttagelser
Platanaceae
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis

Platanus spp.

 
1 1 Iakttagelse
Platanaceae
Platanus spp.