Ogräs Ogräs i åkermark i Europa Utforska

Thlaspi alliaceum L.

Lökskärvfrö
Brassicaceae 90 45 Iakttagelser
Thlaspi alliaceum
Thlaspi alliaceum
Thlaspi alliaceum
Thlaspi alliaceum

Thlaspi arvense L.

Penningört
Brassicaceae 1 374 1 065 Iakttagelser
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense