Pyrus spinosa Forssk. Västeuropa Iakttagelse

Troligt namn
Inskickat namn

Pyrus spinosa Forssk.

Föreslagna namn Rösta för artnamn

Dåligt bestämd iakttagelse? Rösta för

Innehåller iakttagelsen bilder på flera växter?: Rösta för 0

Pyrus spinosa Blad
leaf

Rösta för organ

Pyrus spinosa Bark
bark

Rösta för organ

Ytterligare information

Senast uppdaterad: 25 nov 2022

Bilder

cc-by-sa

Iakttagelse

cc-by
Grupper

Denna iakttagelse delas inte i någon grupp.