Dünya florası Dünya florasının türleri Keşfet

Asarum europaeum L.

Afşar otu
Aristolochiaceae 989 855 Gözlemler
Asarum europaeum
Asarum europaeum
Asarum europaeum
Asarum europaeum