شمالی افریقا شمالی افریقا کے نباتات دریافت کریں

Crassula multicava Lem.

 
Crassulaceae 1,597 1,405 مشاہدات
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava

Crassula muscosa L.

 
Crassulaceae 1,374 1,306 مشاہدات
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa

Crassula ovata (Mill.) Druce

 
Crassulaceae 9,771 9,099 مشاہدات
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata

Crassula tetragona L.

 
Crassulaceae 151 135 مشاہدات
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona

Crassula tillaea Lest.-Garl. LC

 
Crassulaceae 236 198 مشاہدات
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea

Kalanchoe laxiflora Baker

 
Crassulaceae 1,755 1,609 مشاہدات
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Kalanchoe laxiflora
Loading...