Western Europe Plants of Western Europe Explore

Betula ermanii Cham.

Russian rock birch
Betula ermanii
Betula ermanii
Betula ermanii
Betula ermanii

Betula nana L.

Dwarf arctic Birch
Betula nana
Betula nana
Betula nana
Betula nana

Betula pubescens Ehrh.

Common White Birch
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Carpinus betulus L.

Common Hornbeam
Carpinus betulus
Carpinus betulus
Carpinus betulus
Carpinus betulus

Corylus colurna L.

Turkish Filbert
Corylus colurna
Corylus colurna
Corylus colurna
Corylus colurna

Ostrya carpinifolia Scop.

European Hop Hornbeam
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia