Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart15 6 觀察資料

Albizia niopoides 葉
leaf
Albizia niopoides 果實
fruit
Albizia niopoides 樹皮
bark
Albizia niopoides 整株植物
habit
Albizia niopoides 其他
other
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart
World flora
Fabaceae
Albizia
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 穩定
用途
 • 環境用途
  • 觀賞用
  • 遮蔭 / 遮蔽
 • 飼料作物
  • 飼料
 • 原料
  • 木材

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 2

Albizia niopoides 葉
Albizia niopoides 葉

已地理定位 (私人資料) 1

Albizia niopoides 葉

未有地理定位 3

Albizia niopoides 葉
Albizia niopoides 葉
Albizia niopoides 葉