Eugenia axillaris (Sw.) Willd.36 19 觀察資料

Eugenia axillaris 花
flower
Eugenia axillaris 葉
leaf
Eugenia axillaris 樹皮
bark
Eugenia axillaris 整株植物
habit
Eugenia axillaris (Sw.) Willd.
World flora
Myrtaceae
Eugenia
Eugenia axillaris (Sw.) Willd.
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 穩定

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 1

Eugenia axillaris 花

已地理定位 (私人資料) 1

Eugenia axillaris 花