Ordesa Ordesa 國家公園的植物 探索

Smilax aspera L.

 
Smilacaceae 4,446 3,452 觀察資料
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera