Ordesa Ordesa 國家公園的植物探索

Smilax aspera L.

 
6,758 5,383 觀察資料
Smilacaceae
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera