Distichlis spicata (L.) Greene90 73 觀察資料

Distichlis spicata 花
flower
Distichlis spicata 葉
leaf
Distichlis spicata 果實
fruit
Distichlis spicata 樹皮
bark
Distichlis spicata 整株植物
habit
Distichlis spicata (L.) Greene
World flora
Poaceae
Distichlis
Distichlis spicata (L.) Greene
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 未知
用途
  • 環境用途
    • 侵蝕防治

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 1

Distichlis spicata 花

已地理定位 (私人資料) 2

Distichlis spicata 花
Distichlis spicata 花

未有地理定位 1

Distichlis spicata 花