Ordesa Ordesa 國家公園的植物 探索

Smilax aspera L.

 
Smilacaceae 6,065 4,796 觀察資料
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera