Protea cynaroides (L.) L. Gardens by the Bay - Flower Dome 观察

Jia Hui Tiong
Jia Hui Tiong 2019年6月19日

可能的名字
Protea cynaroides (L.) L. LC

Proteaceae 帝王花

提交的名字

Protea cynaroides (L.) L.

建议的名字 为物种名投票

不好判断的观察? 投票给

Protea cynaroides 叶
leaf

为器官投票

Protea cynaroides 花
flower

为器官投票

Protea cynaroides 花
flower

为器官投票

观测数据图片中包含多个植物吗?: 该观察图片不来自同一种植物 0

最后修订: 2021年10月27日

图片

cc-by-sa

观察

cc-by
小组

此观察未在任何小组中共享。