Ocotea floribunda (Sw.) Mez Amazonia 观察

Jean-François Molino
Jean-François Molino 2007年3月25日

可能的名字
提交的名字

Ocotea floribunda (Sw.) Mez

建议的名字 为物种名投票

不好判断的观察? 投票给

观测数据图片中包含多个植物吗?: 投票给 0

Ocotea floribunda 叶
leaf

为器官投票

Ocotea floribunda 叶
leaf

为器官投票

Ocotea floribunda 叶
leaf

为器官投票

Ocotea floribunda 叶
leaf

为器官投票

更多数据

最后修订: 2023年3月17日

图片

cc-by-sa

观察

cc-by