Alnus hirsuta (Spach) Rupr.10 5 观察

Liao dong qi mu
Alnus hirsuta 叶
leaf
Alnus hirsuta 果
fruit
Alnus hirsuta 树皮
bark
Alnus hirsuta 形态
habit
Alnus hirsuta 其他
other
Alnus hirsuta (Spach) Rupr.
世界植物区系
Betulaceae
Alnus
物种
Alnus hirsuta (Spach) Rupr.
通用名
  • Liao dong qi mu
国际自然保护联盟濒危物种红色名录
无危
种群趋势: 未知

您想强化此图片库吗? 贡献到Pl@ntNet

已地理定位 (公共数据) 1

Alnus hirsuta 叶

已地理定位 (私人数据) 1

Alnus hirsuta 叶

未地理定位 1

Alnus hirsuta 叶