Agave vivipara L.100 502 观察

Agave vivipara 花
flower
Agave vivipara 叶
leaf
Agave vivipara 树皮
bark
Agave vivipara 形态
habit
Agave vivipara L.
World flora
Asparagaceae
Agave
物种
Agave vivipara L.
通用名
國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄
易危
种群趋势: 减少

您想强化此图片库吗? 贡献到Pl@ntNet

未地理定位 3

Agave vivipara 花
Agave vivipara 花
Agave vivipara 花