French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Achyranthes aspera L.

Tu niu xi
Amaranthaceae 560 363 观察
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Amaranthus blitum L.

Ao tou xian
Amaranthaceae 1,171 954 观察
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus hybridus L.

Lü sui xian
Amaranthaceae 726 518 观察
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus viridis L.

Zhou guo xian
Amaranthaceae 658 522 观察
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Celosia argentea L. LC

青葙
Amaranthaceae 6,082 5,268 观察
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea

Gomphrena globosa L.

Qian ri hong
Amaranthaceae 1,704 1,409 观察
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Iresine herbstii Hook.

Xue xian
Amaranthaceae 1,805 1,669 观察
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii