French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Bixa orellana L. LC

红木
Bixaceae 539 317 观察
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana