French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera

Ficus benghalensis L.

孟加拉榕
Moraceae 428 328 观察
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis

Ficus benjamina L. LC

Chui ye rong
Moraceae 4,714 3,863 观察
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina

Ficus carica L. LC

Wu hua guo
Moraceae 8,292 6,960 观察
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

Yin du rong
Moraceae 3,228 2,812 观察
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica

Ficus lutea Vahl LC

 
Moraceae 53 29 观察
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea

Ficus lyrata Warb.

琴葉榕
Moraceae 1,265 1,082 观察
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata

Ficus microcarpa L.f. LC

正榕
Moraceae 1,939 1,541 观察
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa

Ficus pumila L.

Bi li
Moraceae 1,088 904 观察
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila

Ficus religiosa L.

Pu ti shu
Moraceae 457 322 观察
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa