French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Bixa orellana L. LC

红木
Bixaceae 562 336 观察
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana