French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Borago officinalis L.

琉璃苣
Boraginaceae 10,763 9,321 观察
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis