French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Ficus benghalensis L.

孟加拉榕
Moraceae 421 324 观察
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis
Ficus benghalensis

Ficus benjamina L. LC

Chui ye rong
Moraceae 4,694 3,844 观察
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina

Ficus carica L. LC

Wu hua guo
Moraceae 8,265 6,937 观察
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

Yin du rong
Moraceae 3,212 2,795 观察
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica

Ficus lutea Vahl LC

 
Moraceae 53 29 观察
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea

Ficus lyrata Warb.

琴葉榕
Moraceae 1,258 1,076 观察
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata
Ficus lyrata

Ficus microcarpa L.f. LC

正榕
Moraceae 1,932 1,536 观察
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa

Ficus pumila L.

Bi li
Moraceae 1,078 897 观察
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila
Ficus pumila

Ficus religiosa L.

Pu ti shu
Moraceae 453 321 观察
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa