French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Pereskia aculeata Mill. LC

木麒麟
Cactaceae 214 174 观察
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata