French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Petrea volubilis L.

蓝花藤
Verbenaceae 934 462 观察
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis