French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Vitex trifolia L.

Man jing
Lamiaceae 216 121 观察
Vitex trifolia
Vitex trifolia
Vitex trifolia
Vitex trifolia