Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino 9 3 观察

Chi jia xiang huai
Cladrastis platycarpa 叶
leaf
Cladrastis platycarpa 树皮
bark
Cladrastis platycarpa 其他
other
Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino
World flora
Leguminosae
Cladrastis
物种
Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino
通用名
  • Chi jia xiang huai
國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄
LC
无危
种群趋势: 稳定
附加资料
物候学

您想强化此图片库吗? 贡献到Pl@ntNet