Разгледай
Групи

Групите позволяват групиране на наблюденията на различни членове около таксони от общ интерес или географски области
The aims are to have a quick access to data of interest, to create a map of observations and to export these data.

Loading...