Anthurium crystallianum cv. 'White King' Jardins de la Badia - Selva nebulosaObservació

Sara Rodriguez
Sara Rodriguez30 nov. 2023
Observació geolocalitzada (dades privades) Observació validadaObservació no revisada
Nom enviat

Anthurium crystallianum cv. 'White King'

Noms suggerits Votar noms d'espècies

Observació mal determinada? Votar

Anthurium crystallianum cv. 'White King' Fulla
leaf

Valoreu un òrgan

Dades addicionalsDades privades

Data de creació: 30 nov. 2023
Revisat per últim cop: 30 nov. 2023

Imatges

cc-by-sa

Observació

cc-by
Grups

Aquesta observació no es troba compartida en cap grup.

Diagrames

Aquesta observació no es comparteix en cap diagrama.