Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Cleome amblyocarpa Barratte & Murb.

 
Cleomaceae 16 5 Παρατηρήσεις
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa

Cleome arabica L.

 
Cleomaceae 12 5 Παρατηρήσεις
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica

Cleome gynandra L.

 
Cleomaceae 210 134 Παρατηρήσεις
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra

Cleome hanburyana Penz.

 
Cleomaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Cleome hanburyana
Cleome hanburyana

Cleome violacea L.

 
Cleomaceae 32 12 Παρατηρήσεις
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea

Cleome viscosa L.

 
Cleomaceae 247 128 Παρατηρήσεις
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa