Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Cleome africana Botsch.

 
Cleomaceae 1 1 Παρατήρηση
Cleome africana

Cleome amblyocarpa Barratte & Murb.

 
Cleomaceae 25 9 Παρατηρήσεις
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa
Cleome amblyocarpa

Cleome arabica L.

 
Cleomaceae 15 8 Παρατηρήσεις
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica
Cleome arabica

Cleome droserifolia (Forssk.) Delile

 
Cleomaceae 14 4 Παρατηρήσεις
Cleome droserifolia
Cleome droserifolia
Cleome droserifolia
Cleome droserifolia

Cleome gynandra L.

 
Cleomaceae 290 188 Παρατηρήσεις
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra
Cleome gynandra

Cleome hanburyana Penz.

 
Cleomaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Cleome hanburyana
Cleome hanburyana

Cleome scaposa DC.

 
Cleomaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Cleome scaposa
Cleome scaposa
Cleome scaposa
Cleome scaposa

Cleome violacea L.

 
Cleomaceae 47 21 Παρατηρήσεις
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea
Cleome violacea

Cleome viscosa L.

 
Cleomaceae 339 174 Παρατηρήσεις
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa
Cleome viscosa