Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Cytisus scoparius (L.) Link

 
Fabaceae 7.411 5.746 Παρατηρήσεις
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius