Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Buxus rolfei S.Vidal

 
Buxaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Buxus rolfei
Buxus rolfei
Buxus rolfei
Buxus rolfei