مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی شناسایی کنید

پرس و جو

شناسایی کنید / Contribute to Pl@ntNet

مشاهده فقط می تواند تا ۴ عکس از یک گیاه داشته باشد
حدالقل چند عکس از برگ، گل، میوه یا پوست برای شناسایی مورد نیاز است
توصیه می شود از تصاویر با کیفیت حداکثر 1280*1280 پیکسل استفاده کنید