ארצות הברית צמחי ארצות הברית Explore

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

קליסטמון תרוג
Myrtaceae 9,523 8,050 Observations
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus