World flora Plants of the world flora Jelajahi

Shorea leprosula Miq. NT

Meranti Bunga
Dipterocarpaceae 2 2 Observations
Shorea leprosula
Shorea leprosula

Shorea parvifolia Dyer LC

Meranti sarang punai
Dipterocarpaceae 6 4 Observations
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia