Svetová flóra Rastliny svetovej flóry Preskúmať

Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica