Мартиника Растения на остров Мартиника Приноси

Caroline Nakiguli
Caroline Nakiguli 27 сеп 2021

Неизвестен

 

Leaf
leaf
BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

Ocimum tenuiflorum L.

Свещен босилек Lamiaceae

Ocimum tenuiflorum Leaf
leaf
BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

Acalypha indica L.

Euphorbiaceae

Acalypha indica Leaf
leaf
BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

Ipomoea carnea Jacq.

Convolvulaceae

Ipomoea carnea Flower
flower
BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

Cucumis sativus L.

Краставица Cucurbitaceae

Cucumis sativus Leaf
leaf
BY195110119 Personal Accounting
BY195110119 Personal Accounting 25 сеп 2021

Nerium oleander L.

Зокум Apocynaceae

Nerium oleander Flower
flower
Loading...